مرکز تحقیقات فرش ماشینی دانشگاه آزاد اسلامی کاشان

تفاهم نامه ها

*****

شرکت های دارای تفاهم نامه همکاری های علمی و فناوری با مرکز تحقیقات فرش ماشینی:

*******

شرکت نساجی راینو

شرکت ایران پوپلین

شرکت یلدای ماندگار کاشان

شرکت صنایع زیبا فرش مهرگان

شرکت برق مبتکر

شرکت فرش آوات

شرکت فرش دهکده سبز کویر

شرکت صنایع فرش بافته های نفیس الیافان

شرکت فرش درسای کویر

شرکت کساء بنیان اسپادانا

شرکت مخمل و ابریشم کاشان

شرکت صنایع قالی دستباف گونه اولیای تبریز

کارخانجات ریسندگی و بافندگی سیناتاب کاشان

شرکت فرش افتخار نسرین کاشان

شرکت فرش نگین صدف مشهد