مرکز تحقیقات فرش ماشینی دانشگاه آزاد اسلامی کاشان

اخبار سایت

هدف صنعت فرش ترکیه در سال 2021

رسیدن به فروش 3 میلیارد دلار

صلاح الدین کاپلان، رئیس هیئت صنایع فرش مجمع صادرکنندگان ترکیه (TIM) اظهار داشت که هدف آن ها صادرات به میزان 3 میلیارد دلار در سال 2021 است. قابل ذکر است صنعت فرش ترکیه در سال 2020 به میزان 2,604,648,000 دلار صادرات داشته است.

جلسه هیئت مدیره صنعت فرش TIM با حضور اسماعیل گوله رئیس TIM برگزارشد. کاپلان ارزیابی ای در رابطه با جلسه برگزار شده به صورت ویدیو کنفرانس ارائه داد و سپس اهداف سال 2021 مربوط به بخش مدنظر مورد بحث قرارگرفت. کاپلان اظهار داشت که سال 2020، سال دشواری برای صنعت فرش همانند سایر بخشها؛ بود.

با توجه به این واقعیت که بخش فرش جزء معدود بخش هایی است که صادرات خود را افزایش می دهد؛ کاپلان بیان کرد که آن ها تلاش خواهند کرد تا مشکلات مربوط به مسئله کانتینر با درخواست های برای کالاهای ترکیه ای؛ برطرف شود.

“ما هدفی برای دستیابی به 3 میلیارد دلار تعیین کرده ایم”

کاپلان بیان کرد که آن ها جست وجو را برای پیداکردن بازارهای جدید ادامه خواهند داد و بر روی حل مشکلات به وسیله افزایش سهم خود در بازارهای موجود، کار می کنند. صلاح الدین کاپلان به این صورت ادامه داد که:” ما تلاش می کنیم تا امکانات و تاسیساتی را تدارک ببینیم تا بدین جهت بتوانیم مواد اولیه خود را تولید کنیم و بدین ترتیب از واردات مواد اولیه جلوگیری کنیم، که این موضوع مهمترین مشکل ماست. ما در حال انجام مطالعات اولیه در رابطه با این موضوع هستیم.

صادرات در سال 2020 از هدف گذاری ما فراتر رفت و ما برای سال 2021 دستیابی به صادراتی به میزان 3 میلیارد دلار را هدف قرار داده ایم. دنیای تجارت ترکیه از سرایط سختی جان سالم به در برده است و سال گذشته بهترین نمونه برای این مطلب است. درحالی که ما با تجارب و عبرت¬های خود، در سال جدید به خوبی کار خواهیم کرد و به اهداف جدید دست پیدا می کنیم.”

صادرات فرش در دوماهه اول 2021 به میزان 10% افزایش یافت

صادرات فرش ما در دوره زمانی دوماهه اول سال 2021 نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته به میزان 10٫1 درصد و به ارزش 482٫6 میلیون دلار، افزایش یافت.
همچنین صادرات فرش در فوریه سال 2021 در مقایسه با فوریه سال گذشته افزایش 14 درصدی داشته و به مقدار 247٫1 میلیون رسیده است.

بیشترین صادرات فرش به امریکا

نام 5 کشور با بیشترین میزان صادرات به آن ها در بازه زمانی دو ماهه اول سال 2021 به ترتیب زیر است:
در ابتدا ایالت متحده آمریکا به مقدار 182,542 میلیون و در ادامه آلمان به مقدار 29,468 میلیون و انگلستان با 23,103 میلیون، امارات متحده عربی با 21,079 میلیون و در نهایت مصر با 18,021٫

افزایش صادرات فرش های ماشینی
صادرات فرش های دستی در طول ما های ژانویه و فوریه سال 2021 کاهش 16 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته و ارزش صادرات به میزان 6٫3 میلیون دلار گزارش شده است.
صادرات فرش های ماشینی به میزان 11٫8 درصد در مدت مشابه افزایش یافته و ارزش کلی آن به میزان 416تقریبا میلیون دلار گزارش شده است.صادرات فرش ترکیه در دوره ژانویه تا فوریه 2021 به اندازه 11٫8 درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته و ارزش صادرات به میزان تقریبی 59٫2 میلیون دلار گزارش داده شده است

منبع

: 111 - : 1400/07/26 - : 3667
1400/07/26